NLTT


De website van het NLTT wordt momenteel vernieuwd en gaat binnenkort online!


nederlands toegepast theater

‘speelruimte voor de ontwikkeling van mens en organisatie'

Het nltt is een theatergezelschap, maar niet één waar je een kaartje voor koopt. Nltt maakt interactief theater in opdracht van bedrijven en instellingen. Altijd toegesneden. U als opdrachtgever koopt een voorstelling en daarbij zijn uw genodigden publiek en deelnemer tegelijk. Wij zorgen voor de maximale speelruimte voor uw doelgroep en uw intenties.

Bij terugspeeltheater vraagt de spelleider iemand uit het publiek om in een tweegesprek 'en plein public' zijn of haar verhaal te vertellen. Dat verhaal wordt door de spelers teruggespeeld. Deze cyclus wordt een aantal keren herhaald en zo ontstaat een caleidoscoop van beelden. Daarmee wordt je bewust, kan je vieren, informeren, ontladen of bezinnen.

Maar nltt doet meer dan terugspeeltheater. Als trainingsacteurs spiegelen wij de competenties van deelnemers en helpen mensen bij het vinden van hun sterke en het ontwikkelen van hun zwakkere kanten. In workshops -vaak voor kleinere gezelschappen- is de impact van het zelf met theatrale middelen werken per definitie groot. Tenslotte maken wij voorstellingen op maat en daarbij staat de interactiecoëfficiënt van het nltt altijd op 100%.

Creatie & zo
Wim Hilgeman
06 13888737
wim@nltt.nl
Zaken & zo
Cok Buijs
06 22698865
cok@nltt.nl
Financiële administratie
Niels van Mil
06-42234239
office@nltt.nl

© Copyright 2004-2016 - Stichting Nederlands Terugspeel Theater